Oikeudellinen psykologia

Weberin byrokratian teorian ominaisuudet

Max Weber (1864 - 1920) tai byrokratian systemaattisen tutkimuksen kasvattaja. Suomeet, jotka vaikuttavat samaan tapaan, sillä ne edistävät samaa kuin...