Liiketoiminnan johtamisen tyypit

Liiketoiminnan johtamisen tyypit / Johtaminen ja yritysjärjestelyt

Johtajuus on välttämätöntä, jotta johtava joukko ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi osana samaa hanketta. Johtajuus ei ole synnynnäinen, vaan se on täydellistä kokemuksen käytännössä. Kukin ammattilainen muokkaa puolestaan ​​oman mallinsa mukaista johtamismallia. ¿Mitkä ovat yleisimpiä tyylejä, jotka voivat innostaa sinua toimintojen käyttämisessä? Psykologia-Online-listalla luetellaan, mitkä ovat liiketoiminnan johtamisen tyypit.

Saatat myös olla kiinnostunut: Leadership-tyylit Goleman Indexin mukaan
  1. Johtamisen tyypit psykologian mukaan
  2. Osallistava johtajuus yhtiössä
  3. Transformaation johtaminen yrityksessä
  4. Liiketoiminnan johtamisen tyypit: johtajavalmentaja
  5. Johtaja mentori
  6. Karismaattinen johtajuus yrityksessä
  7. Optimistinen johtajuus yrityksessä

Johtamisen tyypit psykologian mukaan

Määritämme johtajuuden kyvyksi hallita ihmisiä ja ohjata heidän motivaatiotaanan yhteiseen tavoitteeseen. Kaikilla henkilöillä on jonkin verran potentiaalia olla johtajia. Johtajuutta on kuitenkin eri tyyppejä ja tyylejä.

Ennen kuin aloitat tämän artikkelin lukemisen liiketoiminnan johtajuudesta, suosittelemme, että teet seuraavat johtamistestit tuloksiin. Myös tässä kokeessa voit löytää johtamistyyliäsi Golemanin mukaan.

1. Osallistava johtajuus yhtiössä

Johtaja, joka ottaa tämän roolin, innostaa ryhmää tyylillä, joka pyrkii jatkuvasti parantamaan tuloksia a organisatorinen ilmasto joka antaa äänen työntekijöille.

Luo työympäristö, jossa saamme arvoa. Siksi se on menetelmä vahvistaa kiinteää osallistumista tiimin jäseniä. Tällä on rakentava vaikutus organisaatioon, joka ruokkii evoluutiomahdollisuuksiaan ideoiden ja näkökulmien pohjalta niille, jotka ovat eri asemassa organisaatiokaaviossa. Tämä mahdollisuus puolestaan ​​lisää työntekijöiden luontaista motivaatiota, jotka kokevat olevansa osa tilaa, jossa heidän äänensä otetaan huomioon.

2. Transformaation johtaminen yrityksessä

Muuntajajohtaja on se, joka motivoi tiimin jäseniä siitä tulee paras versio, joka luo tämän vaikutuksen paitsi sanojen, myös esimerkin kautta. Tällä tavoin ryhmän jäsenet mallinnavat tämän mentorin esimerkillistä ja ihailtavaa käyttäytymistä. Työntekijät saavat enemmän yhteensovittamista organisaatiokulttuurin sitoutumisen ja osallistumisen tasolle. Tällainen johtajuus arvostaa henkilöä muutoksen moottorina. Kun muutos saavuttaa joukkueen sydämen, tulokset paranevat.

3. Liiketoiminnan johtamisen tyypit: johtajavalmentaja

Toinen merkittävimmistä liiketoiminnoista on johtajavalmentaja. Henkilö, jolla on kyky ja luovuus pyrkiä rakentavaan muutokseen organisaatiossa, johon osallistuvat kyseiseen järjestelmään kuuluvat toimijat, edistääkseen tätä tavoitetta keskittymällä voittoon, jonka tämä kehitys voi tuoda.

valmennus siitä tulee tämän johtamisen tyylin raaka-aine aktiivisen kuuntelun, tietoisen läsnäolon, voimakkaiden kysymysten, rapportin, vakuuttavan viestinnän ja kannustavien tavoitteiden määrittelyn avulla. Valmentaja havaitsee etäisyyden, joka erottaa nykyisen tilanteen halutusta tilasta. Kahden pisteen välinen etäisyys on yhdistetty suunnitteluun.

4. Johtajan mentori

Tämän asianmukainen painopiste johtamistyyli Se antaa arvoa ammattilaisen kokemukselle, joka hänen roolistaan ​​ohjaa muita oppimisprosessissa jakamalla opetusta, koulutusta ja vahvistusta. Se on henkilö, joka tarjoaa jatkuvan tuen prosessille, jolla tuetaan tiimin jäsenten itsenäisyyttä ja potentiaalia parantamalla taitoja, taitoja, resursseja ja osaamista. Yhteistyökumppanit tarkkailevat mentorin johtajaa opettajana, joka herättää luottamusta ja läheisyyttä päätöksenteossa.

5. Karismaattinen johtajuus yrityksessä

Tämän tyyppinen johtaja ilmentää karismaa ensimmäisessä henkilössä sen erinomaisen ansiosta viestintätaitoja sanallinen ja ruumiillinen. Se välittää innostusta, motivaatiota ja sitoutumista päivittäiseen työhön. Tämä karisma tuottaa ihailevan vastauksen ympäristössä. Tämä ihailu on tunnustuskannustin niille, jotka osallistuvat muutosstrategioiden kehittämiseen, mikä edellyttää organisaation kilpailuetua. Samaan aikaan ihmiskunnan ja sosiaalisten taitojen näkökulmasta tämä charismin tunnustaminen tekee yhteistyökumppaneista yhteyden emotionaalisesti johtajan kanssa, jonka he pitävät läheisiltä ja tulevilta..

Karismaattinen johtaja on se ammattilainen, joka erottuu kyvystään empatia ja myötätunto. Mutta lisäksi he ovat proaktiivisia johtajia teoksessa, joka pyrkii luomaan uuden todellisuuden omalla vaikutusvaltaansa ja tiimin vaikutuksilla. ¿Mikä on karismaattisen johtamisen riski? Toisen johtajan visio voi muuttua ajan mittaan tietyistä olosuhteista ja työn tekijöistä. Siksi tämä voi myös edellyttää kyseisen karismin tunnustamista, jos työntekijät muuttavat mielipiteitään siitä, millaista kuvaa heillä on..

6. Optimistinen johtajuus yhtiössä

Kun kuvitellaan työympäristön ideaa, jossa kehität henkilökohtaisesti, olet todennäköisesti unelma vain työn luontaisten ominaisuuksien kuvauksesta, mutta myös inhimillisestä tekijästä. Yhtiö koostuu ihmisistä. Riemun ja onnen tasot kasvavat rakentavasta ja miellyttävästä ympäristöstä. optimistinen johtajuus on se, joka huolehtii tästä tekijästä aina yhdistämällä optimismia ja realismia.

ajattelun vaikutukset tunteissa ja tunteissa. Emotionaalinen taso puolestaan ​​näkyy toiminnassa. Optimistinen johtaja on optimistinen visio ja uskoo kykyyn saavuttaa tämä tavoite toimintasuunnitelman avulla. ¿Miten optimismi toteutuu päivittäisessä työssä? Esimerkiksi johtaja tarkkailee jokaisen työntekijän pelkästään niiden nykyisen todellisuuden näkökulmasta, mutta myös kasvun ja kehityksen kehityksessä. Hän on tietoinen tiimin jäsenten hyveistä ja ominaisuuksista. Optimistinen johtaja on ammattilainen, joka ruokkii työntekijöiden emotionaalista palkkaa ilon siemenen kautta.

Tämä artikkeli on puhtaasti informatiivinen, online-psykologiassa meillä ei ole kykyä tehdä diagnoosia tai suositella hoitoa. Kutsumme sinut käymään psykologissa käsittelemään tapaustasi.

Jos haluat lukea lisää artikkeleita, jotka ovat samanlaisia Liiketoiminnan johtamisen tyypit, Suosittelemme, että kirjoitat kategoriaamme Management and business organisation.